Jak dokonać zwrotu:

1. Wysyłkowo za pośrednictwem
Paczkomatów INPOST

Paczkomat: RZE15M
ul. Grodzisko 3A,
35-060 Rzeszów

IPR.PL Agnieszka Topolewicz
tel. 516 526 504
e-mail:  sznurkowe@wyplatanki.pl

2. Wysyłkowo za pośrednictwem
Orlen Paczka

Orlen Paczka APM 681188
Juliusza Słowackiego 24,
35-060 Rzeszów

IPR.PL Agnieszka Topolewicz
tel. 516 526 504
e-mail:  sznurkowe@wyplatanki.pl

3. Wysyłkowo za pośrednictwem
DPD Pickup

DPD Pickup: PL62587
"Sklep Żabka" - Leszczyńskiego 8,
35-061 Rzeszów

IPR.PL Agnieszka Topolewicz
tel. 516 526 504
e-mail:  sznurkowe@wyplatanki.pl

4. Wysyłkowo za pośrednictwem
Kurier/Poczta Polska

Adres odbiorcy:
ks.J. Popiełuszki 6/84,
35-328 Rzeszów

IPR.PL Agnieszka Topolewicz
tel. 516 526 504
e-mail:  sznurkowe@wyplatanki.pl

Informacje dotyczące zwrotów:

1. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta.
2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.
3. Przesyłka powinna zawierać:

 • zwracany towar
 • paragon
 • metki produktów
 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • opakowanie.

4. Prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.
5. Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiej samej metody płatności, jaka została użyta w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny wyrażą Państwo zgodę na inny sposób zwrotu płatności.

7. Zgodnie z Regulaminem Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionej rzeczy.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania zwracanych towarów.

9. Zwrotu można dokonać kierując przesyłkę na:

 • Paczkomat: RZE15M – ul. Grodzisko 3A, 35-060 Rzeszów
 • Orlen Paczka: APM 681188 – Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów
 • DPD Pickup: PL62587 -“Sklep Żabka” – Leszczyńskiego 8, 35-061 Rzeszów
 • Kurier/Poczta Polska: ks.J. Popiełuszki 6/84, 35-328 Rzeszów
 
 

10. Dane odbiorcy:

IPR.PL Agnieszka Topolewicz
tel. 516 526 504
e-mail:  sznurkowe@wyplatanki.pl

Informacje dotyczące zwrotów:

1. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta.
2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.
3. Przesyłka powinna zawierać:

 • zwracany towar
 • paragon
 • metki produktów
 • oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • opakowanie.

4. Prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.
5. Zwrot dokonanych przez Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę) zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiej samej metody płatności, jaka została użyta w pierwotnej transakcji, chyba że w sposób wyraźny wyrażą Państwo zgodę na inny sposób zwrotu płatności.

7. Zgodnie z Regulaminem Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionej rzeczy.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania zwracanych towarów.

9. Zwrotu można dokonać kierując przesyłkę na:

 • Paczkomat: RZE15M – ul. Grodzisko 3A, 35-060 Rzeszów
 • Orlen Paczka: APM 681188 – Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów
 • DPD Pickup: PL62587 -“Sklep Żabka” – Leszczyńskiego 8, 35-061 Rzeszów
 • Kurier/Poczta Polska: ks.J. Popiełuszki 6/84, 35-328 Rzeszów
 
 

10. Dane odbiorcy:

IPR.PL Agnieszka Topolewicz
tel. 516 526 504
e-mail:  sznurkowe@wyplatanki.pl

Reklamacje:

1. W celu zgłoszenia reklamacji Prosimy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez kontakt mailowy sznurkowe@wyplatanki.pl, wypełnienie otrzymanego formularza reklamacji i przesłanie go razem z produktem i dowodem zakupu do Wyplatanki.pl

3. Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisać.

4. W przypadku braku możliwości wydrukowania, wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: sznurkowe@wyplatanki.pl.

5. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym można przesłać na adres:

 • Paczkomat: RZE15M – ul. Grodzisko 3A, 35-060 Rzeszów
 • Orlen Paczka: APM 681188 – Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów
 • DPD Pickup: PL62587 -“Sklep Żabka” – Leszczyńskiego 8, 35-061 Rzeszów
 • Kurier/Poczta Polska: ks.J. Popiełuszki 6/84, 35-328 Rzeszów

Dane odbiorcy: IPR.PL Agnieszka Topolewicz
tel. 516 526 504
e-mail:  sznurkowe@wyplatanki.pl

6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia do Wyplatanki.pl reklamowanego produktu i wypełnionego formularza.
O decyzji Rzeczoznawcy zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.

7. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej produkt zostanie odesłany na adres podany podczas składania zamówienia.

8. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.