Regulamin sklepu internetowego WYPLATANKI.PL obowiązujący od dnia 15.02.2023r.

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego WYPLATANKI.PL a w tym zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem tego serwisu.

Definicje stosowane w Regulaminie:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem WYPLATANKI.PL, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet, prowadzony przez firmę IPR.PL Agencja Reklamowa z siedzibą w Rzeszowie (35-328), przy ul. ks. J. Popiełuszki 6/84, NIP: 8671912577, REGON: 180365354, tel. 516 526 504, e-mail: sznurkowe@wyplatanki.pl. Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

Kurier – podmiot zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego. Kupujący może dokonać wyboru Kuriera, spośród przedsiębiorców współpracujących ze Sklepem Internetowym.

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub towarów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta klienta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

I. Oferta

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach WYPLATANKI.PL, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu.
 3. Sprzedawca oferuje usługę personalizacji wyrobu rękodzielniczego, wytworzenia wyrobu na zamówienie Klienta wg preferencji i wymagań Klienta (kolor, wzór, rozmiar, elementy ozdobne).
 4. Sprzedawca wykonuje usługę personalizacji produktu własnoręcznie. Wykonywana jest ona opcjonalnie w zależności od wyboru Klienta. Usługa personalizacji produktu jest dostępna wyłącznie przy zakupie Towaru znajdującego się na stronie Sklepu, a jej koszty ustalane są indywidualnie z Klientem. W celu skorzystania z usługi personalizacji produktu Kupujący musi wybrać odpowiednią opcję przy wypełnianiu formularza Zamówienia. Przed skorzystaniem z usługi personalizacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. W przypadku Kupującego będącego Konsumentem, Sprzedawca wykonuje usługę personalizacji produktu za wyraźną zgodą Kupującego będącego Konsumentem, który przed rozpoczęciem świadczenia usługi zostaje poinformowany przez Sprzedawcę, że po wykonaniu usługi przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru objętego usługą.

II. Przyjmowanie zamówień

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej WYPLATANKI.PL
 3. Kupujący składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.
 4. W zamówieniu Kupujący wskazuje:
  • zamawiane towary,
  • sposób dostawy i sposób płatności,
  • adres dostawy, dane na jakie ma zostać wystawiona faktura
 5. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie, do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).
 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript,
  • rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli lub wyższa,
  • włączona obsługa plików Cookies i języka JavaScript,
  • aktywne konto e-mail

III. Realizacja zamówienia

 1. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 2. Realizacja zamówienia w sklepie następuje po potwierdzeniu go za pomocą e-mail.
 3. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.
 4. Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.
 5. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu. Wysyłka zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności. Na płatność czekamy 48 godzin lub 2 dni robocze. Po tym czasie zamówienie nieopłacone zostaje anulowane.
 6. W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia.
 7. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.
 8. Jeśli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego, a zamówienie surowców do wyrobu produktu od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym (wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

IV. Dostępność towarów

 1. Obecność towaru na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.
 3. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.
 4. Zdjęcia produktów umieszczone na stronie są poglądowe. Kolor produktu na fotografii może się nieznacznie różnić od otrzymanego towaru – kolor zależny od oświetlenia, ustawień monitora, rozdzielczości oraz rodzaju zastosowanych surowców.
 5. Sklep informuje, iż w przypadku zamówienia przez Klienta personalizacji produktu może żądać uprzedniej wpłaty całości wartości produktu – przelewem bądź inną formą płatności przewidzianą przez Sklep.

V. Formy płatności

 1. Zapłaty za towar można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym na numer konta: mBank 76 1140 2004 0000 3002 7704 8843
  lub poprzez serwis płatniczy Autopay S.A – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

VI. Dowód zakupu

 1. Sklep Internetowy wystawia dokument sprzedaży (dowód zakupu), którym jest faktura VAT.
 2. W przypadku chęci otrzymania faktury proforma niezbędny jest kontakt e-mail ze Sklepem Internetowym oraz przekazanie informacji o numerze zamówienia oraz adresu e-mail, na który faktura proforma powinna zostać przesłana.

VII. Ceny

 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w cenniku Kosztów Dostawy wskazanym w Sklepie Internetowym w zakładce “Koszty wysyłki”, które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.
 3. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 5. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

VIII. Koszt dostawy

 1. Na stronach produktowych wskazane zostały koszty dostawy uwzględniające najbardziej korzystną kosztowo formę dostawy przy płatności przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego lub szybkich płatnościach (Autopay S.A, PayPal). Przy składaniu zamówienia Kupujący może wybrać inny sposób dostawy oraz inną formę płatności spośród dostępnych na WYPLATANKI.PL
 2. Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.

IX. Odbiór przesyłek

 1. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie, gdy waga przesyłki nie przekracza 30 kg. W przypadku towarów o większej wadze przesyłka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku.

X. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres sklepu.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest pod linkiem http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216 . Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

XI. Reklamacje towarów

 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.
 2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 3. Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio – za pomocą Sklepu Internetowego.
 4. Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.
 5. Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.
 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 k.c.).
 7. Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem reklamacji.
 9. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

XII. Dane osobowe

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.
 3. Dane osobowe podane w formularzu dla zamawiającego są zbierane w celu:
  • realizacji złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia
  • za zgodą Kupującego – w celu informowania drogą elektroniczną o ofertach handlowych, nowościach czy promocjach sklepu
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 6. Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), w którym przetwarzane są dane osobowe Kupującego jest Agnieszka Topolewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „IPR.PL Agencja Reklamowa” z siedzibą w Rzeszowie ul. ks. J. Popiełuszki 6/84, 35-328 Rzeszów

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Towary prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 5. Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygnięcia sporów konsumenckich (ODR)
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Imię i nazwisko: …………………………………………………
Data odstąpienia od umowy: ………………………………
Adres e-mail: ……………………………………………………..
Adres konsumenta: …………………………………………….
Nr telefonu: ……………………………………………………….
Kod zamówienia: ………………………………………….

IPR.PL Agencja Reklamowa
ul. ks. J. Popiełuszki 6/84, 35-328 Rzeszów

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)
odstępuję od umowy
zakupu towaru (model): ………………………………………..……………
zawartej dnia: …………………………………….

Zwrot wpłaconej kwoty proszę dokonać na poniższy numer konta: …………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta ………………………………………………………..
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).